ReadyPlanet.com
dot dot
https://www.facebook.com/Siamcarthailandbykorn/?modal=admin_todo_tour
dot
dot
dot
dot
เรากล้ารับประกัน รับผิดชอบจริง

.  

                                                                                                การรับประกันแบบมาตรฐาน

 

การรับประกันคุณภาพ

1.   รับประกันเครื่องยนต์เป็นระยะเวลา 3 เดือนแต่ไม่เกิน 5,000 กม.

2.   รับประกันเกียร์ เป็นระยะเวลา 3 เดือนแต่ไม่เกิน 5,000 กม.

 

ขอบเขตการรับประกัน

1.   การรับเครื่องยนต์ หมายถึง การับประกันความเสียหายของเครื่องยนต์อันเกิดจากการใช้งานปกติวิสัยของวิญญูชนทั่วไป

      การรับประกันนี้รับประกันเครื่องยนต์ได้แก่ เสื้อสูบ ฝาสูบ กระบอกสูบ ลูกสูบและ  อุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในตัวเครื่องยนต์เท่านั้น

      ไม่ได้รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนควบที่อย่ภายในห้องเครื่องยนต์แต่อย่างใด

2.   การรับประกันเกียร์ หมายถึงการรับประกันความเสียหายของเกียร์อันเกิดจากการใช้งานตามปกติวิสัยของวิญญูชนทั่วไป 

      การรับประกันเกียร์ได้แก่ เสื้อเกียร์ คลัสเกียร์และเฟืองเกียร์ ไม่ได้รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบของระบบส่งกำลังทั้งหมดแต่อย่างใด

 

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1.   รถที่จำหน่ายโดยไม่ได้ผ่านช่องทางจำหน่ายของ สยามคาร์

2.   ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม อันเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เช่น สารหล่อลื่น น้ำมันเกียร์

      การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ หัวเทียน  น้ำยารักษาหม้อน้ำ เป็นต้น

3.   รถที่นำไปดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมนอกเหนือจากวันที่รับรถเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติ เช่น แข่งขัน

      บรรทุกน้ำหนักเกิน รถรับจ้าง ฯลฯ

4.   การละเลยหรือขาดการดูแลที่ถูกต้อง ตลอดจนการไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง สารหล่อลื่น หรือสารเคมีที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้รถ

5.   ถอดหรือแยกชิ้นส่วนออกจากกัน

6.   การปรับตั้งหรือซ่อมจาก อู่ซ่อมรถยนต์อื่น ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก สยามคาร์

7.   ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการรับประกัน เช่นค่าที่พัก ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเสียเวลา ค่าลากจูง รวมทั้งค่า

      เสียหายเนื่องมาจากขาดความสะดวก หรือความเสียหายทางธุรกิจ ฯ

8.   ความเสียหายซึ่งเกิดจากภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว พายุ น้ำท่วม อุบัติเหตุ การโจรกรรม ฯลฯ

 

                                                                                                การรับประกันแบบเงื่อนไขพิเศษ

 

        ขอบเขตการรับประกันแบบที่ 2

ระบบปรับอากาศและทำความร้อน (ติดตั้งจากโรงงานเท่านั้น)

คอมเพรสเซอร์แอร์และซีล

สวิทช์ควบคุมคลัทช์คอมเพรสเซอร์แอร์

ระบบเบรค

โมดูลABSและเซ็นเซอร์ (ติดตั้งจากโรงงานเท่านั้น)

คาลิบเปอร์และซีล

วาล์วแบ่งแรงดัน

ท่อเบรกและข้อต่อ

แม่ปั้มเบรกบน

สปริงดันกลับระบบเบรกจอด

กลไกเบรกจอด (เบรกมือ) และสายเคเบิล

หม้อลมเบรก

คลิปและแหวนล็อก

กลไกปรับตั้งผ้าเบรกอัตโนมัติ

เพลาและคันเหยียบเบรก

กระบอกเบรก

ชุดเพลาหน้าและท้าย

ลูกปืน (ยกเว้นลูกปืนล้อ)

หัวเพลาขับ CV (ความเสียหายต้องเกิดจากการขาดของยางหุ้มหัวเพลา)

เพลาขับ

ชุดล็อกคุม

อางน้ำมันและเสื้อเพลาขับ

ซีลและประเก็น (ไม่คุ้มครองกรณีตัวอะไหล่บกพร่องโดยลำพัง)

ข้อต่อกากเพลาขับและคัปปลิ้ง

ระบบไฟฟ้า

กล่องECUต่าง ๆ ที่ติดตั้งจากโรงงาน

ไดชาร์ท และเร็คกูเลเตอร์

คอยล์จุดระเบิด

ชุดจานจ่ายและเพลา

ฝาจานจ่ายและแกนหมุน

แตรและชุดสวิทช์คอพวงมาลัย

กล่องควบคุมระบบจุดระเบิด

มอเตอร์สตาร์ท

โซลีนอยด์มอเตอร์สตาร์ท

สวีทช์ต่าง ๆ ที่ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

กลไกปัดน้ำฝนและมอเตอร์ (หน้าและหลัง)

เครื่องยนต์

ชิ้นส่วนภายในเสื้อและฝาสูบทั้งหมดที่ต้องหล่อลื่น

เพลาถ่วงดุลย์และลูกปืน

เพลาลูกเบี้ยว ลูกปืน และกระเดื่อง

เฟืองขับโซ่ราวลิ้น (ไทม์มิ่ง)

ก้านสูบและลูกปืน (ชาร์ฟก้าน)

เพลาข้อเหวี่ยงและลูกปืน (ชาร์ฟพอก)

เสื้อสูบ

ฝาสูบ

พูลเล่ย์เพลาข้อเหวี่ยง (หน้า)

อ่างน้ำมันเครื่อง

ปั้มน้ำมันเครื่อง

ลูกสูบ แหวนลูกสูบ และสลักลูกสูบ

ก้าน กระทุ้ง

กระเดื่องวาล์ว เพลา และบูช

ซีลและประเก็น (ไม่คุ้มครองกรณีตัวอะไหล่บกพร่องโดยลำพัง)

เฟืองไทม์มิ่ง ตัวดันและลูกรอก

โซ่ไทม์มิ่ง

ตัวดันโซ่ไทม์มิ่ง

ฝาครอบโซ่ไทม์มิ่ง

ฝาครอบวาล์ว

วาล์ว ปลอกวาล์ว สปริงวาล์ว กลไกยกวาล์ว บ่าวาล์ว

กลไกขับเคลื่อนวาล์วแปรผัน

คุ้มครองชิ้นส่วนภายนอกเสื้อสูบ

ล้อช่วยแรง

เฟืองของล้อช่วยแรง

ท่อร่วมไอดี

สายพานหรือโซ่ไทม์มิ่ง (กรณีขาดเท่านั้น)

เทอร์โบและซุปเปอร์ชาร์ทที่ติดตั้งจากโรงงาน

ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์

เซ็นเซอร์ระดับน้ำหล่อเย็น

แผงระบายความร้อนน้ำมันเครื่อง

หม้อน้ำและพัดลมระบายความร้อนหม้อน้ำ

คลัทช์พัดลมหม้อลม ฟรีพัดลม และมอเตอร์

วาล์วน้ำ

เสื้อวาล์วน้ำ

ปั้มน้ำ

ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและควบคุมมลภาวะ

ชิ้นส่วนในระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและควบคุมมลภาวะทั้งหมดเช่น

เซ็นเซอร์ตำแหน่งคันเร่ง

วาล์วควบคุมอากาศ

วาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบา

วาล์วจ่ายอากาศและท่อ

เซ็นเซอร์แรงกดอากาศ

เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง

วาล์วควบคุม EGR (ระบบหมุนเวียนไอเสีย)

เซ็นเซอร์ตำแหน่งคันเร่ง

วาล์วควบคุมอากาศ

วาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบา

วาล์วจ่ายอากาศและท่อ

เซ็นเซอร์แรงกดอากาศ

เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง

วาล์วควบคุม EGR (ระบบหมุนเวียนไอเสีย)

เซ็นเซอร์แรงดัน EGR

เร็คกูเลเตอร์ EGR

กระปุกกักเก็บไอระเหยเชื้อเพลิง

เร็คกูเลเตอร์แรงดันเชื้อเพลิงและแอคคิวมูเลเตอร์

เซ็นเซอร์ตรวจจับการน็อก

เซ็นเซอร์ออกซิเจน

เซ็นเซอร์การไหลมวลอากาศ

เซ็นเซอร์มลพิษ

ระบบท่อหายใจข้อเหวี่ยง

เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำระบบระบายความร้อน

เรือนลิ้นปีกผีเสื้อและเซ็นเซอร์ตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ

ระบบเชื้อเพลิง (ดีเซลและเบนซิน)

กลไกวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถึงน้ำมัน

ปั้มเชื้อเพลิงเสริม

ปั้มเชื้อเพลิงแบบกลไกและไฟฟ้า

ชิ้นส่วนไฮเทค

กุญแจรีโมทเปิดปิดประตู ติดตั้งจากโรงงาน (ไม่คุ้มครองกลไกเปิดปิดประตู)

มอเตอร์กระจกไฟฟ้าและมอเตอร์ซันรูฟ

ระบบบังคับเลี้ยว

แขนควบคุมช่วยบังคับเลี้ยว

แขนควบคุมต่าง ๆ และคับปลิ้ง

พวงมาลัยธรรมดาและเพาเวอร์ (ชิ้นส่วนภายใน ยกเว้นยางหุ้มข้อต่อ)

เซ็นเซอร์และมอเตอร์ สำหรับพวงมาลัยเพาเวอร์แบบไฟฟ้า

กระปุกน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์

ปั้มพวงมาลัยเพาเวอร์และพูลเล่ย์

ซีลและประเก็น (ไม่คุ้มครองกรณีตัวอะไหล่บกพร่องโดยลำพัง)

กระปุกพวงมาลัย

แร็กพวงมาลัย

ระบบกันสะเทือน หน้าและหลัง

ลูกหมากตัวบนและล่าง

ปีกนกบนและล่าง

แขนกลไกช่วงล่าง

กลไกเชื่อมต่อ

จุดหมุนและแท่นรองรับ

สปริงหน้าและหลัง

เหล็กกันโคลง

คันชัก คันส่ง

เกียร์ (อัตโนมัติ, ธรรมดาและCVT)

ชิ้นส่วนภายในเสื้อเกียร์หล่อลื่นโดยน้ำมันเกียร์ เช่น

เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเกียร์

ชุดเฟืองท้าย

สวิทช์ตำแหน่งคันเกียร์

สายเลื่อนเปลี่ยนเกียร์

ชุดกอฟเวอร์เนอร์

เสื้อเกียร์ และอ่างน้ำมันเกียร์

สวิทช์ตำแหน่งเกียร์จอด/ว่าง

คุมปลดและลูกปืน

ซีลและประเก็น (ไม่คุ้มครองกรณีตัวอะไหล่บกพร่องโดยลำพัง)

เพลา เฟืองเกียร์ ลูกปืน และปั้ม

วาล์วโซลีนอยด์

ทอร์กคอนเวอร์ทเตอร์

เซ็นเซอร์ความเร็วรถ

คุ้มครองชิ้นส่วนภายนอกตัวเสื้อเกียร์

รังผึ้งระบายความร้อนน้ำมันเกียร์

โมดุลสุญญากาศ

คลัทช์สำหรับเกียร์ธรรมดา

แม่ปั้มคลัทช์บน

ปั้มคลัทช์ล่าง

ลูกปืนหวีคลัทช์

เทอร์โบชาร์ทเจอร์ (ติดตั้งจากโรงงาน)

ท่อเทอร์โบ

ตัวเทอร์โบ

เวสเกจและกลไกเปิดปิด

 

หมายเหตุ :

               ไม่คุ้มครองอะไหล่เสื่อมสภาพที่เป็นเหตุให้ส่งเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน

ซีลและประเก็น (ไม่คุ้มครองกรณีตัวอะไหล่บกพร่องโดยลำพัง)

คุ้มครองสายพานหรือโซ่ไทม์มิ่ง กรณีที่สายพานหรือโซ่ได้รับการเปลี่ยนตามระยะที่กำหนดโดยผู้ผลิตเท่านั้น

ไม่คุ้มครองบูชช่วงล่างและโช๊คอัพ เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนที่สึกหรอตาม อายุการใช้งาน

 

ขอบเขตการรับประกันแบบที่ 1

 ชุดเพลาหน้าและท้าย

 • ลูกปืน (ยกเว้นลูกปืนล้อ)
 • อางน้ำมันและเสื้อเพลาขับ
 • ซีลและประเก็น (ไม่คุ้มครองกรณีตัวอะไหล่บกพร่องโดยลำพัง)

   เครื่องยนต์

       ชิ้นส่วนภายในเสื้อและฝาสูบทั้งหมดที่ต้องหล่อลื่น

 • เพลาถ่วงดุลย์และลูกปืน
 • เพลาลูกเบี้ยว ลูกปืน และกกระเดื่อง
 • เฟืองขับโซ่ราวลิ้น (ไทม์มิ่ง)
 • ก้านสูบและลูกปืน (ชาร์ฟก้าน)
 • เพลาข้อเหวี่ยงและลูกปืน (ชาร์ฟพอก)
 • เสื้อสูบ
 • ฝาสูบ
 • พูลเล่ย์เพลาข้อเหวี่ยง (หน้า)
 • อ่างน้ำมันเครื่อง
 • ลูกสูบ แหวนลูกสูบ และสลักลูกสูบ
 • ก้าน กระทุ้ง
 • กระเดื่องวาล์ว เพลา และบูช
 • ซีลและประเก็น (ไม่คุ้มครองกรณีตัวอะไหล่บกพร่องโดยลำพัง)
 • เฟืองไทม์มิ่ง ตัวดันและลูกรอก
 • โซ่ไทม์มิ่ง
 • ฝาครอบวาล์ว
 • วาล์ว ปลอกวาล์ว สปริงวาล์ว กลไกยกวาล์ว บ่าวาล์ว
 • กลไกขับเคลื่อนวาล์วแปรผัน

คุ้มครองชิ้นส่วนภายนอกเสื้อสูบ

 • ล้อช่วยแรง
 • เฟืองของล้อช่วยแรง
 • ท่อร่วมไอดี
 • สายพานหรือโซ่ไทม์มิ่ง (กรณีขาดเท่านั้น)
 • เทอร์โบและซุปเปอร์ชาร์ทที่ติดตั้งจากโรงงาน

เกียร์ (อัตโนมัติ, ธรรมดาและCVT)

 ชิ้นส่วนภายในเสื้อเกียร์หล่อลื่นโดยน้ำมันเกียร์ เช่น

 • ชุดเฟืองท้าย
 • สายเลื่อนเปลี่ยนเกียร์
 • ชุดกอฟเวอร์เนอร์
 • เสื้อเกียร์ และอ่างน้ำมันเกียร์
 • คุมปลดและลูกปืน
 • ซีลและประเก็น (ไม่คุ้มครองกรณีตัวอะไหล่บกพร่องโดยลำพัง)
 • เพลา เฟืองเกียร์ ลูกปืน และปั้ม
 • วาล์วโซลีนอยด์
 • ทอร์กคอนเวอร์ทเตอร์

 

หมายเหตุ :

 • ไม่คุ้มครองอะไหล่เสื่อมสภาพที่เป็นเหตุให้ส่งเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน
 • ซีลและประเก็น (ไม่คุ้มครองกรณีตัวอะไหล่บกพร่องโดยลำพัง)
 • คุ้มครองสายพานหรือโซ่ไทม์มิ่ง กรณีที่สายพานหรือโซ่ได้รับการเปลี่ยนตามระยะที่กำหนดโดยผู้ผลิตเท่านั้น

 

 


ยี่ห้อรถยนต์ที่ต้องการ :
รุ่น :
สี :
ปี :
ราคา/ค่างวดที่ต้องการ :
ชื่อ :  *
เบอร์ติดต่อกลับ :  *
Email (ถ้ามี) :รับประกัน 1 ปี 25,000 กม. โดยศูนย์บริการมาตรฐานผู้ผลิต
Copyright © 2010 All Rights Reserved.